Object structure
Title:

Definiowanie ryzyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Defining risk

Creator:

Gędek, Stanisław

Subject and Keywords:

ryzyko ; definicja ryzyka ; źródła ryzyka ; miary ryzyka ; niepewność ; risk ; definition of risk ; sources of risk ; risk measures ; uncertainty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 119-130

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem staje się coraz ważniejszym komponentem zarządzania przedsiębiorstwem. Literatura zagadnienia przynosi wiele opisów zakresu znaczeniowego słowa „ryzyko”, niekiedy bardzo się różniących. Analiza porównawcza występujących w literaturze zakresów pojęć określanych słowem „ryzyko” wykazała, że należą one do czterech różnych kategorii ontologicznych. Słowem „ryzyko” określana jest zarówno istota ryzyka, polegająca na pojawianiu się prawdopodobieństwa negatywnych efektów decyzji, jak i źródła ryzyka, sytuacja decyzyjna, których efektem jest pojawianie się ryzyka czy miary ryzyka. Prowadzi to niekiedy do zamętu pojęciowego. Konieczne jest więc podanie ich ścisłych definicji. Punktem wyjścia w definiowaniu poszczególnych pojęć było sformułowanie ścisłej definicji terminu pierwotnego dla pozostałych. Precyzyjne określenie zakresu znaczeniowego tych kategorii określanych słowem „ryzyko” pozwoli uniknąć wieloznaczności, gdy używane są one w zarządzaniu ryzykiem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.11

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: