Object structure
Title:

Audyt wewnętrzny – przyczyny i obszar wdrażania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal audit – causes and implementation area

Creator:

Gmińska, Renata ; Voss, Grażyna

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; rodzaje i obszary audytu ; przyczyny wdrażania ; internal audit ; types and areas of audit ; reasons for implementation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 131-141

Abstrakt:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Obecnie odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu organizacji, gdyż umożliwia usprawnienie funkcjonowania podmiotu we wszystkich obszarach działalności oraz identyfikację i podjęcie działań mających na celu ograniczenie ponoszonego ryzyka. Celem artykułu jest określenie przyczyn wdrażania procedur audytu wewnętrznego oraz obszarów objętych audytem. W tym celu przeprowadzono pogłębione studia literaturowe oraz badanie ankietowe. Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o tym, że audyt wewnętrzny sprawdza się w różnych jednostkach bez względu na ich wielkość, jak również na rodzaj działalności, chociaż przyczyny jego wdrożenia podyktowane były wymogami związanymi z procedurami ISO i chęcią poprawy jakości pracy. W badanych jednostkach procedury audytu wewnętrznego zostały opracowane i wdrożone we wszystkich obszarach działalności. Jednak najczęściej wdrożenie dotyczyło działalności operacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.12

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: