Object structure
Title:

Problematyka wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej jako miernika wartości przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Issue of use of economic value added as a measure of enterprise value

Creator:

Kubacka, Maria

Subject and Keywords:

zarządzanie wartością przedsiębiorstwa ; ekonomiczna wartość dodana ; mierniki wartości ; value based management ; economic value added ; value measures

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 244-252

Abstrakt:

W świetle współczesnych wymagań stawianych przedsiębiorstwom niewystarczające stają się narzędzia oceny ich działalności oparte na relacjach pomiędzy zyskiem, wartością kapitałów lub aktywów. Wynikiem takiego stanu rzeczy stało się zainteresowanie koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ukierunkowaną na generowanie (maksymalizowanie) wartości dla właścicieli. Celem artykułu jest wskazanie problematyki wykorzystania metody ekonomicznej wartości dodanej jako miernika służącego ocenie wartości przedsiębiorstwa. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury jako podstawowej metody badawczej. Omówiono istotę i pomiar wartości przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano metodologię ustalania ekonomicznej wartości dodanej. Podjęte badania wskazują z pozoru nieskomplikowany sposób ustalenia miernika. Pojawiają się jednak pewne dylematy w zakresie m.in. wyznaczania i możliwości wpływania na jego elementy składowe oraz stosowane korekty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.22

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: