Object structure
Title:

Zakres wykorzystania kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Scope of using credit loans by enterprises in Poland against the background of the European Union countries

Creator:

Sierpińska-Sawicz, Agata

Subject and Keywords:

długi generujące koszty ; dynamika kredytów ; struktura kredytów ; kredyty obrotowe ; kredyty inwestycyjne ; interest-bearing debt ; loan dynamics ; loan structure ; working capital loans ; investment loans

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 342-352

Abstrakt:

Zakres korzystania z kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Zależy on od sytuacji makroekonomicznej, stabilności sektora bankowego, kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz rodzaju zabezpieczeń kredytów. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że zakres finansowania przedsiębiorstw długiem generującym koszty jest w Polsce znacznie niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Jedynie w Czechach, na Litwie i w Rumunii zakres ten okazał się mniejszy. Ponad połowę długów przedsiębiorstw stanowią kredyty bankowe, których dynamika wzrostu w okresie 2007-2016 była znacznie niższa niż dynamika faktoringu czy emisji obligacji. Duże przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują od 40 do 43% ogólnej puli kredytów. W strukturze kredytów dominują udzielone w złotych, podczas gdy kredyty walutowe stanowią jedynie 25-29% ogólnej ich sumy. Ponadto firmy w równym stopniu korzystają z kredytów obrotowych i inwestycyjnych. W ogólnej kwocie kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym w Polsce systematycznie rośnie udział kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakup nieruchomości i inne cele

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.32

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: