Object structure
Title:

Uwarunkowania racjonalności w gospodarowaniu środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions for rationality in the management of public funds in local governments units

Creator:

Szołno, Olga

Subject and Keywords:

racjonalność ; efektywność ; skuteczność ; budżet zadaniowy ; controlling ; jednostka samorządu terytorialnego ; rationality ; effectiveness ; efficiency ; performance budgeting ; localgovernment unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 373-382

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego wykonując szereg zadań publicznych i dysponując przy tym ograniczonymi środkami, powinny kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania. Niezbędne jest zatem przeprowadzanie pogłębionych analiz oraz ustalanie kosztów podejmowanych działań. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia racjonalności oraz potrzeby i możliwości wdrożenia instrumentów controllingu, w tym budżetowania zadaniowego jako narzędzia wspomagającego efektywne i skuteczne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Dla realizacji celu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, zastosowano także metody wywiadu oraz obserwacji celem pozyskania danych empirycznych. Badania przeprowadzono w wybranych miastach na prawach powiatu. Obecna procedura budżetowania nie pozwala na precyzyjną wycenę kosztów oraz efektywności i skuteczności wydatkowanych środków publicznych, stąd konieczne staje się wdrożenie budżetowania zadaniowego, jednak niekiedy wątpliwa jest prawidłowość przyjętych rozwiązań i brak w tym zakresie kompleksowości. Dlatego wspierany powinien być szeregiem instrumentów controllingowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.35

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: