Object structure
Title:

Rachunek kosztów w praktyce badanych przedsiębiorstw województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost accounting in the practice of Pomerania and Kujawy, Pomerania and Warmińsko-Mazurskie voivodeships

Creator:

Banaszkiewicz, Aleksandra ; Makowska, Ewa

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; koszty w przedsiębiorstwie ; użyteczność informacji kosztowej ; cost accounting ; costs in an enterprise ; usefulness of cost information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 20-30

Abstrakt:

Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle związane z ponoszeniem kosztów. Zgodnie z zasadą racjonalnego zachowania przedsiębiorstwa dążą jednak do ich jak największej redukcji. Działanie takie stanowi podstawową metodę utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Pozyskiwanie informacji kosztowych odgrywa zatem priorytetową rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Nieodzowne narzędzie w tym zakresie stanowi rachunek kosztów. Tematem wielu prac badawczych jest pozyskanie wiedzy na temat jego wykorzystania w systemie rachunkowości oraz przewidzenie kierunków zmian, jakie zajdą w systemach zarządzania kosztami. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych w 2016 r. badań ankietowych dotyczących wykorzystania rachunku kosztów w praktyce polskich przedsiębiorstw działających w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Badania wskazują, że respondenci przeważnie trzymają się sprawdzonych rozwiązań, a po nowe narzędzia sięgają najczęściej duże jednostki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.02

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: