Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw – głos w dyskusji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate social responsibility vs. the corporate financial performance – a voice in the discussion

Creator:

Bek-Gaik, Bogusława ; Rymkiewicz, Bartosz

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; dokonania przedsiębiorstwa ; pomiar dokonań ; dokonania społeczne ; corporate social responsibility ; corporate financial performance ; measurement of achievements ; corporate social performance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 31-46

Abstrakt:

W artykule skupiono się na próbie zbadania relacji zachodzących pomiędzy poziomem działań związanych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu a finansowymi dokonaniami przedsiębiorstw. Koncepcja CSR może przynieść wiele korzyści, jednak pozostaje pytanie, czy przynosi ona pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sferze dokonań finansowych organizacji. Odpowiedź na to pytanie wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju koncepcji CSR oraz wzrostu jej popularności wśród przedsiębiorców i zarządzających. Autorzy przeprowadzili badanie ekonometryczne mające na celu określenie, czy poziom działań społecznie odpowiedzialnych, wyrażony poprzez liczbę ujawnień na temat działań społecznie odpowiedzialnych w sprawozdaniach publikowanych przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu WIG20 za lata 2005-2016, wpływa na finansowe miernii dokonań organizacji. Wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury przedmiotu, analizę publikacji korporacyjnych oraz analizę ekonometryczną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.03

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: