Object structure
Title:

Zestawienia wynikowe jako obiekty kosztów związane z funkcjonowaniem systemu informacyjnego rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The summary statements as cost objects related to the functioning of the accounting information system

Creator:

Bujak, Adam

Subject and Keywords:

system informacyjny rachunkowości ; obiekt kosztów ; wycena ; rachunek kosztów działań ; accounting information system ; cost object ; valuation ; activity based costing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 67-75

Abstrakt:

Efektem funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości są zestawienia wynikowe wykorzystywane przez różne grupy odbiorców w procesie decyzyjnym. Niezwykle ważne jest, aby dokonać wyceny tych zestawień. Znajomość kosztów ich przygotowania pozwala bowiem stwierdzić, jakie komórki organizacyjne lub osoby są odpowiedzialne za koszty ponoszone przez działy rachunkowości. Informacje takie mogą stanowić podstawę podejmowania decyzji zarządczych. Za cel artykułu przyjęto zaprezentowanie sposobu wyceny zestawień wynikowych stanowiących zbiory informacji generowanych przez rachunkowość. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia krytycznej analizy literatury przedmiotu, zastosowano również ogólną metodę dedukcyjną. W efekcie, wykorzystując podejście procesowe, opracowano procedurę wyceny omawianych zestawień, wskazano odpowiednie nośniki kosztów, scharakteryzowano sposób wykonywania obliczeń pozwalający ustalić koszt przygotowania zestawienia wynikowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.06

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: