Object structure
Title:

Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Balanced Scorecard and its role company management

Creator:

Emerling, Izabela

Subject and Keywords:

strategiczna karta wyników ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie ; strategia firmy ; balanced scorecard ; coal mining ; management ; enterprise strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 108-115

Abstrakt:

Obecna sytuacja gospodarcza, jej szybki rozwój, wzrost konkurencyjności na rynkach, bardzo zmienne otoczenie oraz postępująca w szybkim tempie globalizacja rynku wymagają od kierownictwa średnich i dużych przedsiębiorstw umiejętności analizowania oraz ciągłej oceny otrzymywanych rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Narzędziem pozwalającym sprostać tym wymogom jest strategiczna karta wyników. Celem artykułu jest zaprezentowanie strategicznej karty wyników dla kopalni węgla, narzędzia pozwalającego na przełożenie strategii firmy na biznesową codzienność. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literaturowych z badanego zakresu oraz analizie i ocenie zastosowania strategicznej karty wyników jako przydatnego narzędzia dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł ; czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.10

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: