Object structure
Title:

Atrybucja jako strategia zarządzania wrażeniem w raportowaniu zewnętrznym – przykład spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attribution as impression management strategy in external reporting – example of state-owned enterprise with majority state ownership

Creator:

Jaworska, Elżbieta ; Bucior, Grzegorz

Subject and Keywords:

narracja w rachunkowości ; zarządzanie wrażeniem ; ujawnianie informacji ; atrybucja wewnętrzna i zewnętrzna ; egotyzm atrybucyjny ; sprawozdawczość finansowa ; accounting narration ; Impression management ; information disclosure ; internaland external attribution ; self-serving atribution ; financial reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 128-138

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej korzystania z mechanizmu atrybucji w komunikacji zawartej w raportach zewnętrznych. Z tego względu rozważano zakres i sposoby narracji atrybucyjnej w sprawozdaniu finansowym w kontekście warunków wpływających na użycie atrybucji zwłaszcza w odniesieniu do relacji właścicielskich. W związku z tym w artykule przedstawiono istotę atrybucji z perspektywy narracji w rachunkowości. Następnie omówiono wyniki badania wykorzystania atrybucji w listach Prezesa Zarządu Lotos SA za lata 2009-2016. Artykuł opiera się na studiach literaturowych oraz analizie sprawozdań finansowych Lotos SA. Badania nad wykorzystaniem atrybucji do zarządzania wrażeniem pomagają lepiej zrozumieć, jak przedsiębiorstwa kształtują percepcję interesariuszy, wpływając na interpretację wyników gospodarczych przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.12

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: