Object structure
Title:

Skuteczność wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of implementing of the standards of management control in the local government unit

Creator:

Kołodziej-Hajdo, Marta

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; kontrola zarządcza ; samoocena kontroli zarządczej ; public finance ; management control ; self-assessment of management control

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 167-176

Abstrakt:

Od stycznia 2010 r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedur systemu kontroli zarządczej. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w odniesieniu do standardów tej kontroli oraz identyfikacja obszarów wymagających działań korygujących bądź naprawczych. Założony cel został zrealizowany na podstawie wyników uzyskanych podczas badania kwestionariuszowego oraz analizy literatury, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych urzędu miasta. Efektem jest identyfikacja stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w jst z punktu widzenia skuteczności i efektywności jej wdrożenia. Pozwoliło to sformułować opinię na temat jakości funkcjonowania kontroli zarządczej w badanej jednostce samorządu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.16

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: