Object structure
Title:

Obiektowy rachunek kosztów usług pasażerskiego transportu samochodowego na przykładzie PKS SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Object-oriented cost accounting in a service of inter-city public transport on the example of Polish enterprise motor transport company

Creator:

Maszczak, Teresa

Subject and Keywords:

obiektowy rachunek kosztów ; usługi transportowe ; object-oriented cost accounting ; transportation services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 246-255

Abstrakt:

W dobie silnej konkurencji, dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych rachunek kosztów odgrywa ważną rolę, bowiem generuje informacje do podejmowania racjonalnych decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania obiektowego rachunku kosztów w działalności usługowej pasażerskiego transportu samochodowego. Zmierzając do osiągnięcia celu, omówiono istotę obiektowego rachunku kosztów oraz korzyści wynikające z jego stosowania. Przedstawiono informacje o spółce – specyfikę przedmiotu działalności, strukturę organizacyjną, bowiem wpływają one na kształt rachunku kosztów. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu, dokumentacji wewnętrznej badanej jednostki oraz metody porównań i wnioskowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.24

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: