Object structure
Title:

Propozycja metody eliminującej niedoskonałości wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników w przedsiębiorstwie z branży FMCG

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Proposal of the method eliminating the imperfections of the multi-stage and multi-block profit statement in the enterprise from the FMCG sector

Creator:

Michalski, Dariusz

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; koszty ; próg rentowności ; zysk ekonomiczny ; raportowanie zysku ; management accounting ; costs ; contribution margin ; economic profit ; profit reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 256-271

Abstrakt:

Zadaniem rachunku kosztów jest m.in. właściwy pomiar kosztów działalności przedsiębiorstwa, a także prawidłowe przedstawienie źródeł ich powstania, stąd powstaje potencjał do optymalizacji kosztów dzięki wykreowaniu cybernetycznego systemu sprzężeń zwrotnych, mającego swe źródło bezpośrednio w pomiarze dokonań. Błędne zakwalifikowanie kosztów na etapie pomiaru dokonań segmentów działalności przedsiębiorstwa czy jego ośrodków odpowiedzialności przyczynia się do powstania nieefektywności w rezultacie niewłaściwych oddziaływań motywujących. Dzieje się tak, gdy rachunek marż pokrycia przedstawia nieprawidłowo udział poszczególnych produktów w kreowaniu wartości dodanej. Stąd celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych niedoskonałości rachunku marż pokrycia, mogących generować obniżenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz zaproponowanie rozwiązania w zakresie wyeliminowania potencjalnych nieefektywności w informacji zarządczej. Autor zastosował metody: obserwacji oraz analizy i krytyki opisywanego w literaturze wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.25

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: