Object structure
Title:

Czynniki wpływające na jakość informacji o kosztach – wnioski z badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors influencing the quality of cost information – conclusions from empirical studies

Creator:

Nesterak, Janusz ; Kowalski, Michał J.

Subject and Keywords:

koszty ; zarządzanie kosztami ; controlling kosztów ; costs ; costs management ; costs controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 301-310

Abstrakt:

Celem pracy jest analiza czynników kształtujących jakość informacji kosztowej. Przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących 266 ankiet przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw. Zgromadzony materiał poddano wnioskowaniu statystycznemu. Odnotowano liczne przykłady zależności pomiędzy informacją wejściową a uzyskiwaną informacją o kosztach. Przy czym wykazano, że zależność ta nie jest liniowa i istnieje pewne optimum w zakresie szczegółowości ewidencji, które pozwala osiągać zaawansowaną informację o kosztach. Podobnie wykazano, że stosowanie systemów informatycznych pozwala uzyskać szerszą informację kosztową. Jednak wyniki nie pozwalają odrzucić stwierdzenia, że z punktu widzenia jakości uzyskiwanej informacji kosztowej nie jest istotne, czy przedsiębiorstwo będzie sięgało po autorskie rozwiązania bazujące na arkuszu kalkulacyjnym, czy profesjonalne rozwiązania zaszyte w systemach ERP czy systemach dedykowanych do zarządzania kosztami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.28

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: