Object structure
Title:

Ekspansja zrównoważonej karty wyników w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The extension of Balanced Scorecard towards corporate social responsibility

Creator:

Nieplowicz, Maria

Subject and Keywords:

corporate social responsibility ; zrównoważona karta wyników ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; cele i mierniki CSR ; balanced scorecard ; goals and measures of CSR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 311-319

Abstrakt:

Ważnym elementem strategii każdej jednostki gospodarczej jest zadbanie o niefinansowe aspekty sukcesu. Dlatego też przedsiębiorstwa dbają o relacje nie tylko z właścicielami i inwestorami, lecz również ze wszystkimi pozostałymi interesariuszami. Najczęściej jest to realizowane poprzez wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i rozszerzenie zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard – BSC) o jej elementy. Dokonano modyfikacji zrównoważonej karty wyników o cele i mierniki w zakresie CSR poprzez ich uwzględnienie we wszystkich czterech klasycznie stosowanych perspektywach zrównoważonej karty wyników lub wydzielenie kolejnej perspektywy w strukturze już funkcjonującej zrównoważonej karty wyników. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.29

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: