Object structure
Title:

Ocena wiarygodności wybranych modeli wczesnego ostrzegania w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of relia- bility of selected early warning models in the study of the company’s financial condition

Creator:

Pitera, Rafał

Subject and Keywords:

modele wczesnego ostrzegania ; upadłość przedsiębiorstw ; sytuacja finansowa przedsiębiorstwa ; analiza finansowa ; methods of the early warning ; bankruptcy of enterprises ; financial standing of companies ; financial analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 342-354

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wiarygodnością prognostyczną modeli wczesnego ostrzegania, do których zalicza się modele dyskryminacyjne oraz logitowe. Na podstawie próby 50 przedsiębiorstw – 25 upadłych oraz 25 ich zdrowych odpowiedników, dokonano interpretacji wyników. W artykule przedstawiono analizę danych empirycznych w roku, w którym upadłość została ogłoszona. Ostatni analizowany okres posłużył także do przedstawienia hierarchii modeli wczesnego ostrzegania według trafności wyników. Na podstawie otrzymanych diagnoz z analizowanego roku badania można stwierdzić, że wszystkie z przytoczonych modeli charakteryzują się ponad 50% skutecznością prognoz. Trafność modeli pozwala na ich stosowanie w procesach decyzyjnych osób odpowiadających za zarządzanie finansami organizacji. Modele wczesnego ostrzegania mogą także być wykorzystywane przez osoby pełniące funkcję członków rady nadzorczej, inwestorów, kontrahentów i partnerów biznesowych czy biegłych rewidentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.32

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: