Object structure
Title:

Wybrane problemy oceny wyników działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems for evaluation of research and development activities in the enterprise

Creator:

Rokita, Sabina

Subject and Keywords:

działalność B+R ; wyniki B+R ; analiza wskaźnikowa B+R ; R&D activity ; R&D results ; R&D index analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 366-375

Abstrakt:

W artykule poruszony został problem oceny wyników działalności badawczo- rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwie. Prowadzenie działalności B+R jest kosztowne i ryzykowne, ale również zwiększa szanse na długofalowy rozwój oraz skuteczne konkurowanie w zmiennym otoczeniu rynkowym. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet na tak ważny obszar funkcjonowania jak działalność B+R przedsiębiorstwa nie mogą alokować nieograniczonych zasobów. Oznacza to, że ostatecznie prowadzenie działalności B+R musi być ekonomicznie uzasadnione. Celem artykułu jest analiza istoty działalności B+R w przedsiębiorstwach, możliwości identyfikacji jej wyników oraz pomiaru i oceny korzyści ekonomicznych wynikających z ich praktycznego zastosowania, przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.34

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: