Show structure

Title:

Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie)

Creator:

Wielewicki, Jan (1566-1639)

Subject and Keywords:

Societas Jesu - Polska - Kraków - 17 w. - dzieła przed 1800

Description:

Tekst łac. ; Scriptores Rerum Polonicarum. Tomus decimus quartus ; Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie) ; Wydawnictwa Komisyi hist. Akad. Umiejętn. w Krakowie. Nr 43 ; Historici diarii domus professae Societatis Jesu Cracoviensis annos undecim 1609-1619 ; Księdza Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie)

Publisher:

Czcionkami Drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryjana Kosterkiewicza

Place of publication:

Kraków

Date:

1889

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 264.187 t. 14

Relation:

Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego" ; Scriptores Rerum Polonicarum ; Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich