Show structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 20, 2011, nr 1

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.20, 2011

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

zwężenie tchawicy ; ZnT-1 ; CYP2C19 ; podwiązanie przewodu trzustkowego ; cukrzyca ; wątroba ; stres oksydacyjny ; fizjoterapia ; rak piersi ; zawał serca ; zapalenie ; nerki ; choroby układu krążenia ; simwastatyna ; enzymy antyoksydacyjne ; rehabilitacja ; zaburzenia rytmu serca ; duże stężenie soli ; neogeneza ; ekspresja genu ; zawał mięśnia sercowego ; transportery błonowe cynku ; wyspa ; soczewki ; czynniki przeciwzapalne ; α1A-adrenoreceptory ; inhibitory pompy protonowej ; stężenie glukozy w surowicy ; halotan ; komórki beta ; osoby niepełnosprawne ; Zataria multiflora ; ZnT-5 ; rytm serca ; palcozrost ; torakochirurgia ; oporność wielolekowa ; glikemia ; wady wrodzone ręki ; ocena fotograficzna ; zaburzenia czynności stawów skroniowo-żuchwowych ; upośledzona tolerancja glukozy ; zdalne nauczanie ; gojenie ran ; ostry zespół wieńcowy ; tchawica ; promieniowanie ; witamina E ; tolerancja glukozy ; metoprolol ; choroba refluksowa przełyku ; karnityna ; edukacja