Object structure

Title:

Koszty działalności zakładów ubezpieczeń na Białorusi i w Rosji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Operating costs of insurance companies in Byelorussia and Russia

Creator:

Koczar, Joanna ; Verezubova, Tatjana

Subject and Keywords:

zakład ubezpieczeń ; koszty ; rezerwy ; świadczenia ; normowanie ; insurance company ; expenses ; provisions ; benefits ; standardisation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 77-88

Abstrakt:

Przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało rozwój rynków ubezpieczeń w takich krajach, jak Białoruś i Rosja. Pomimo upływu czasu oraz stopniowej implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) rachunek kosztów i ich klasyfikacja na potrzeby rachunkowości i sprawozdawczości charakteryzuje się szczególnymi cechami. W przypadku Białorusi koszty te podlegają również szczególnym regulacjom prawnym. Powoduje to wątpliwości co do wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Celem artykułu jest analiza różnic w klasyfikacji kosztów według standardów krajowych (Rosji i Białorusi) i klasyfikacji zgodnej z MSSF. Dokonano przeglądu literatury, ustawodawstwa tych krajów oraz analizy informacji sprawozdawczych dwóch wybranych zakładów. Jako metody badawcze zastosowano analizę i dedukcję

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.07

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu