Object structure
Title:

Skutki brexitu dla budżetu Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Brexit implications for the European Union budget

Creator:

Kotliński, Kamil

Subject and Keywords:

Brexit ; integracja ; dezintegracja ; Unia Europejska ; integration ; disintegration ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 159-166

Abstrakt:

W marcu 2017 roku Wielka Brytania, powołując się na artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej, złożyła oficjalną deklarację opuszczenia UE. Jedną z konsekwencji są reperkusje dla budżetu unijnego. Celem badań jest identyfikacja możliwych skutków dla budżetu UE, zwłaszcza w kontekście następstw dla Polski. Mimo rabatu brytyjskiego, Wielka Brytania jest jednym z największych płatników netto do wspólnego budżetu. Choć kontrybucja netto wynosi ponad 11 mld euro rocznie, to jest to mniej niż 0,5% DNB Wielkiej Brytanii. Ubytek wpłat brytyjskich będzie wymagał rewizji budżetu. Alternatywą dla zmniejszenia budżetu UE jest zwiększenie wpłat przez pozostałe państwa członkowskie. W tym drugim przypadku Polska będzie musiała wpłacać ponad 400 mln euro więcej niż obecnie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Polski niż ograniczanie wydatków z unijnego budżetu. W przypadku zawarcia umowy stowarzyszeniowej Wielka Brytania wciąż będzie musiała dokładać się do unijnego budżetu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.15

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: