Object structure
Title:

Kraje Grupy Wyszehradzkiej w globalnych łańcuchach wartości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Visegrad Group countries in global value chains

Creator:

Kuźniar, Andżelika

Subject and Keywords:

globalne łańcuchy wartości ; handel wartością dodaną ; Grupa Wyszehradzka ; global value chains ; trade in value added ; Visegrad Group

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 167-180

Abstrakt:

Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie stanowią jednolitej struktury, lecz są konstruktem stworzonym przez USA i na potrzeby USA. Więzi handlowe między krajami Grupy są stosunkowo małe, a konwergencja ekonomiczna, która następuje, jest pochodną upodabniania struktur gospodarczych w ramach UE. Tym, co może zbliżyć analizowane państwa, jest ich uczestnictwo w globalnych łańcuchach wartości. Celem artykułu jest ocena zaangażowania Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz poszczególnych branż w globalnych łańcuchach wartości. Szczegółowej analizie poddano powiązania państw Grupy w górę i dół globalnych łańcuchów wartości oraz udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto. Zbadano także wzajemny udział wartości dodanej z krajów V-4 w ich eksporcie. Analiza obejmuje lata 1995-2011 i opiera się na danych WTO i OECD. Wyniki wskazują na zaangażowanie krajów V-4 w umiędzynarodowieniu procesów produkcyjnych oraz rosnące między nimi więzi w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.16

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: