Object structure
Title:

Perspektywy rozwoju stosunków handlowych Polski z Kanadą w świetle umowy CETA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prospects of development of trade relations between Poland and Canada in the light of CETA

Creator:

Majchrowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

CETA ; RTA ; Kanada ; Polska ; UE ; Canada ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 181-191

Abstrakt:

Trwające ponad pięć lat negocjacje w sprawie umowy CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) między UE a Kanadą zaowocowały podpisaniem porozumienia z końcem 2016 r. Wynikająca z umowy planowana eliminacja barier taryfowych oraz pozataryfowych w przywozie do Kanady może okazać się bardzo korzystna dla unijnych, w tym polskich, eksporterów i przyczynić się do rozwoju polsko-kanadyjskich stosunków handlowych. Przemawia za tym fakt, że wielkość wymiany handlowej Polski z Kanadą sukcesywnie wzrasta, a pozycja Polski jest w tym zakresie bardziej znacząca niż pozostałych państw członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Polski Kanada jest zatem istotnym partnerem handlowym, szczególnie ze względu na potencjalny wzrost polskiego eksportu. Na uwagę zasługuje również fakt, że w strategii Global Markets Action Plan na lata 2015-2017 Polska została wskazana przez rząd Kanady jako priorytetowy oraz perspektywiczny rynek w zakresie możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498 ; Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: