Object structure

Title:

Rola krajów UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of the EU countries and the US in the world trade in agri-food products

Creator:

Pawlak, Karolina ; Kita, Katarzyna

Subject and Keywords:

artykuły rolno-żywnościowe ; eksport ; import ; kraje UE ; USA ; handel światowy ; agri-food products ; export ; EU countries ; US ; world trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 240-250

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie zmian znaczenia państw UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi w latach 1995-2015. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Analizie poddano wartość, saldo i dynamikę obrotów oraz udziały badanych krajów w światowym handlu rolno-żywnościowym ogółem i według grup asortymentowych wyodrębnionych według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC). Z przeprowadzonych analiz wynika, że choć państwa UE i USA nadal odgrywają wiodącą rolę w międzynarodowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi, realizując łącznie blisko 50% jego globalnej wartości, ich udziały w światowym wolumenie obrotów zmniejszyły się, odpowiednio o 10 p.p. po stronie eksportu i ponad 7 p.p. w imporcie. W latach 1995-2015 istotnemu osłabieniu uległa pozycja UE w międzynarodowej wymianie artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz rola USA jako eksportera zbóż i przetworów zbożowych oraz nasion i owoców oleistych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.22

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu