Object structure

Title:

Europa w dobie kryzysu – przewidywane scenariusze reform

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Europe in the era of crisis – expected reform scenarios

Creator:

Słupińska, Monika

Subject and Keywords:

integracja ; Unia Europejska ; reformy ; integration ; European Union ; reforms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 316-325

Abstrakt:

Dzisiejsza zjednoczona Europa jest w pewnym sensie zdezorganizowana, w niektórych państwach członkowskich obserwuje się rosnącą popularność różnego rodzaju ruchów nacjonalistycznych, populistycznych i demagogicznych, wzrost popularności partii wyraźnie antyeuropejskich. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska wymaga reform. Podejmując dyskusję dotyczącą kierunków reform i przyszłego kształtu UE, reform jej instytucji, zasad działania i polityk, powinniśmy odwołać się przede wszystkim do pierwotnych przesłanek procesu powojennej integracji europejskiej – pragnienia zapewnienia Europie pokoju. Celem artykułu jest refleksja nad istotą integracji europejskiej i kierunkami ewentualnych reform UE. Omówione zostały potencjalne scenariusze reform, wraz ze wskazaniem najbardziej z nich prawdopodobnego, jakim jest Europa wielu prędkości. W artykule wykorzystano źródła, do których rzadko odwołują się autorzy tekstów naukowych – artykuły publikowane w prasie zagranicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.29

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498 ; Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu