Object structure

Title:

Społeczna odpowiedzialność w sporcie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility in sport

Creator:

Botwina, Grzegorz

Subject and Keywords:

CSR w sporcie ; społeczna odpowiedzialność ; CSR klubu piłkarskiego ; CSR in sports ; social responsibility ; CSR of football club

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 516, s. 19-26

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności (CSR) w sporcie na podstawie przeglądu literatury. Sport oddziałuje na społeczeństwo w unikatowy sposób, dlatego wykorzystanie go do działalności prospołecznej jest uzasadnione. Tematyka ta jest obecnie coraz bardziej popularna w kontekście postępującej komercjalizacji sportu, zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnym. Autor prezentuje dotychczasowe prace teoretyczne i praktyczne. Przegląd zawarty w tym artykule dotyczy prac z czołowych czasopism indeksowanych w bazie SCOPUS, z obszaru zarządzania, zarządzania sportem, etyki i ekonomii. Szczególną uwagę autor poświęca tematyce społecznej odpowiedzialności klubów piłki nożnej, ponieważ w skali globalnej jest to najbardziej rozwinięta komercyjnie gałąź sportu. Wynikiem przeglądu jest przedstawienie rozwoju zasobów wiedzy w tematyce CSR w sporcie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.516.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 516 ; Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu