Object structure
Title:

Rola Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of Partnership for the Barycz Valley in the sustainable development of enterprises

Creator:

Jadach, Robert ; Muszyńska, Karolina

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; rozwój lokalny ; Lokalne Grupy Działania ; sustainable development ; local development ; Local Action Groups

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 516, s. 40-51

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu była próba identyfikacji ekonomiczno-społecznych efektów działalności Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju regionu geograficznego Doliny Baryczy. Zaprezentowano zarys działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce oraz ich roli w trwałym i zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Z inicjatywy Partnerstwa dla Doliny Baryczy powstał regionalny system promocji Dolina Baryczy Poleca. Celem tego systemu jest promocja turystyczna regionu, edukacja ekologiczna lokalnej społeczności oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług przyjaznych środowisku naturalnemu. Przedsiębiorcy w ramach uczestnictwa mogą skorzystać ze wspólnych działań marketingowych oraz dofinansowania na rozwój swojej oferty. W pracy przedstawiono wyniki badań wśród właścicieli przedsiębiorstw objętych Regionalnym Systemem Promocji Dolina Baryczy Poleca

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.516.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 516 ; Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: