Show structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2011, Vol. 48, nr 1

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,7). Punktacja MNiSW - 6 pkt. ; Quarterly indexed in Index Copernicus (5,7 points)

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

miniimplanty ortodontyczne ; implantacja ; materiał szewny ; nić jednowłókienkowa ; nić pleciona ; nici chirurgiczne ; nić resorbowalna ; nić nieresorbowalna ; erozja zębów ; wskaźnik BEWE ; mózgowe porażenie dziecięce ; zespół Downa ; higiena jamy ustnej ; próchnica zębów ; wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych ; IOTN ; AC ; wady zgryzu ; dzieci niepełnosprawne ; padaczka ; niedowidzący ; opieka stomatologiczna ; hiperbaria tlenowa ; radioterapia ; reaktywne formy tlenu ; autotransplantacja zęba ; resorpcja korzenia ; hormonalna terapia zastępcza ; układ stomatognatyczny ; menopauza ; gęstość kości ; transplantacja narządów ; układ zgodności tkankowej ; zakażenia grzybicze ; grzybica ; zgodność tkankowa ; połowiczy niedorozwój twarzy ; asymetria twarzy ; osteogeneza dystrakcyjna ; siła wiązania ; adhezja ; korony podwójne ; protezy ruchome ; zespół Pradera-Willego ; ślina ; bruksizm ; prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz ; wrocławska szkoła chirurgii szczękowo-twarzowej ; wrocławska szkoła chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej ; historia stomatologii ; sprawozdanie ; konferencja międzynarodowa