Object structure
Title:

Regulacje a kryzys energetyki wiatrowej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulations vs. wind energy crisis in Poland

Creator:

Graczyk, Andrzej

Subject and Keywords:

energetyka wiatrowa ; wspieranie rozwoju ; kryzys ; wind energy ; development support ; crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 79-89

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu regulacji na wstrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Analiza dynamiki wielkości charakteryzujących moc zainstalowaną i wielkość produkcji instalacji wiatrowych wskazuje na wstrzymanie ich rozwoju już od roku 2015. System wsparcia bazujący na świadectwach pochodzenia energii (system kwotowy) okazał się nieskuteczny w dostosowaniu liczby świadectw pochodzenia do wyznaczanego popytu na te świadectwa. Nadwyżka podaży świadectw spowodowała silny spadek ich ceny na rynku. Regulacje dotyczące ograniczania wzrostu opłaty zastępczej, która wyznacza maksymalną cenę świadectw, będą blokowały rozwój tego systemu wsparcia w przyszłości. Wprowadzony od 2015 r. system aukcyjny (taryf gwarantowanych) wyeliminował niemal całkowicie rozwój nowych instalacji oraz przechodzenie do niego producentów pozostających w systemie kwotowym. Regulacje dotyczące lokalizacji instalacji wiatrowych na lądzie zablokują powstawanie nowych farm wiatrowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.08

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: