Object structure
Title:

Model wsparcia postaw przedsiębiorczych absolwentów szkół wyższych – Program rozwoju kompetencji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The model of supporting entrepreneurial attitudes of university graduates − a Competence Development Programme

Creator:

Igielski, Michał

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; postawy przedsiębiorcze ; rozwój kompetencji ; entrepreneurship ; entrepreneurial attitudes ; competence development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 100-108

Abstrakt:

W grupie ludzi łatwo można zaobserwować, że na daną sytuację każda z osób reaguje we właściwy sobie sposób. Zazwyczaj ten typ reakcji powtarza się − jest to postawa. Postawy mogą ulegać zmianom, na przykład pod wpływem osoby mającej autorytet lub też cieszącej się zaufaniem. Z kolei dla wszystkich chcących być postrzeganymi jako osoby przedsiębiorcze ważna jest gotowość do podejmowania ryzyka, asertywność, przejawianie inicjatywy, kreatywność czy też samoakceptacja. Ale czy na pewno? Ostatnie przemiany gospodarcze, spotęgowane postępującą globalizacją, wskazują na nowe umiejętności i postawy stające się coraz bardziej pożądane w XXI w. Jest to istotne w przypadku studentów, który częściej postrzegają siebie w roli pracownika niż pracodawcy. Celem opracowania jest przedstawienie Programu rozwoju kompetencji, stworzonego przez Akademię Morską w Gdyni w ramach projektu dofinansowanego z UE, który skierowany jest do absolwentów szkół wyższych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.10

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: