Object structure
Title:

Koncepcja prawdy w sprawozdawczości finansowej wobec oczekiwań współczesnej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The concept of truth in financial reporting against the expectationsof contemporary economy

Creator:

Kałużny, Radosław ; Piechocka-Kałużna, Agnieszka

Subject and Keywords:

sprawozdawczość finansowa ; sprawozdanie finansowe ; prawda ; koncepcjaprawdy w sprawozdawczości finansowej ; prawda w rachunkowości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 182-192

Abstrakt:

Jak dotychczas nie powstała jednoznaczna ostateczna definicja pojęcia prawdy, pomimo dokonywania wielu prób jej stworzenia w przeszłości. Z konsekwencjami braku powszechnie uznanej definicji prawdy zmaga się rzesza zarówno naukowców, jak i praktyków, związanych z rachunkowością, a szczególnie ze sprawozdawczością finansową. Trudno bowiem dostarczyć sprawozdania finansowe ukazujące prawdziwą sytuację ekonomiczno- -finansową oraz wynik finansowy, skoro ciągle brakuje zgody, w jaki sposób określić ową prawdziwą kondycję przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba ukazania sprawozdawczości finansowej we współczesnej gospodarce w świetle koncepcji prawdy znajdujących zastosowanie w innych niż ekonomia naukach społecznych. Tekst ten stanowić ma również próbę skłonienia do refleksji, w jakim kierunku powinny zmierzać prace nad rozwojem sprawozdawczości finansowej, aby nie zatrzymały się one, mając na horyzoncie utopijną, nieosiągalną wizję Shangri-La, lecz faktycznie pozwoliły osiągnąć stan bliski ideałowi. Zdaniem autorów stanem idealnym jest sprawozdawczość finansowa odzwierciedlająca prawdziwą kondycję podmiotu, będącą narracją historycznej rzeczywistości gospodarczej czyli jedynie „pamięcią” danego podmiotu zapewniającą, że określone zdarzenia w istocie wystąpiły

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.13

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: