Object structure
Title:

JPK_VAT – (bez)kosztowy obowiązek dla rolników –czynnych podatników VAT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

SAF-T_VAT – (no)cost obligation for farmers– active VAT payers

Creator:

Hajduga, Elżbieta

Subject and Keywords:

VAT dla rolników ; zasady JPK_VAT ; VAT for farmers ; SAF-T_VAT rules

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 225-235

Abstrakt:

W artykule skupiono się na jednej ze struktur JPK dotyczącej rozliczeń z tytułu VAT, ze szczególnym uwzględnieniem rolników będących czynnymi podatnikami VAT. Celem artykułu jest próba określenia kosztów wprowadzenia obowiązku stosowania JPK_VAT dla rolników. Obowiązek ten wymusza ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z przesyłaniem plików JPK_VAT. Koszty te dotyczą zakupu odpowiedniego programu, który będzie generował pliki JPK_VAT. Dodatkowe koszty to nabycie podpisu kwalifikowanego. Rolnik – czynny podatnik VAT – może również skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, co oczywiście jest płatne. W zależności od przyjętego rozwiązania koszty kształtują się od 260 zł do 860 zł w skali roku – przy założeniu samodzielnej wysyłki plików JPK_VAT, lub od 2400 zł przy podjęciu współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym. Metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.16

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: