Object structure
Title:

Wybrane problemy stosowania metody kasowej na potrzeby rozliczania podatków w rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected problems of using the cash accounting method for taxation purposes in agriculture

Creator:

Kondraszuk, Tomasz

Subject and Keywords:

rolnictwo ; podatek dochodowy ; VAT ; zarządzanie ; finanse ; agriculture ; income tax ; value added tax (VAT) ; management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 236-248

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania przez rolników metody kasowej przy rozliczaniu podatków. W przypadku podatku dochodowego dotyczy to rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, natomiast w przypadku VAT rolników, którzy stali się czynnymi płatnikami tego podatku. W opracowaniu krytycznie oceniono metodę ewidencji kasowej stosowaną w PKPiR. Nie spełnia ona kryteriów metody kasowej. Uniemożliwia to integrację ewidencji prowadzonej na potrzeby rozliczania podatków tą metodą. Jednocześnie wykazano, że ewidencja kasowa pozwala nie tylko na sporządzanie przepływów pieniądza odpowiednio z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej, ale również daje możliwość sporządzenia pozostałych sprawozdań finansowych: rachunku wyników, bilansu majątkowego oraz zmian w kapitale własnym. W przeciwieństwie do PKPiR istnieje możliwość pełnej analizy i oceny sytuacji finansowej gospodarstwa rolniczego oraz domowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.17

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: