Show structure

Title:

Definicja zawodu księgowego – teoria a praktyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Definitionof the accountant profession ‒ theory vs. practice

Creator:

Wolszon, Alicja

Subject and Keywords:

księgowy ; księgowość ; sprawozdawczość ; accountant ; accounting ; reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 290-301

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie definicji zawodu księgowego w Polsce. Ponadto autor analizuje definicje tego zawodu spotykane w literaturze przedmiotu, przedstawia terminy opisujące zawód księgowego, ponieważ są one stosowane w praktyce gospodarczej, wskazuje na różnice między rachunkowością i księgowością oraz prezentuje podział rachunkowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522 ; System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu