Object structure
Title:

Sprawozdawczość finansowa – wykorzystanie informacji finansowych i niefinansowych przez kierowników jednostek

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial reporting ‒ use of financial and non-financial informationby entity managers

Creator:

Voss, Grażyna ; Prewysz-Kwinto, Piotr

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; informacje finansowe i niefinansowe ; wykorzystanie informacji ; financial report ; financial and non-financial information ; use of information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 317-328

Abstrakt:

Sprawozdania finansowe odgrywają istotną rolę jako niezbędne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji, szczególnie przez kadrę kierowniczą. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. i 2018 r. wśród menedżerów jednostek gospodarczych sklasyfikowanych jako duże podmioty gospodarcze. Wyniki badań pozwoliły określić, jakie są najczęściej wykorzystywane informacje finansowe i niefinansowe zawarte w raporcie finansowym przy podejmowaniu decyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.23

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: