Title:

Transfer pierwiastków o właściwościach toksycznych z gleby poprzez rośliny do organizmu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) i miodu

Title in english:

Toxic trace elements transfer from the soil by the plants to the honey bee’s body (Apis mellifera L.) and honey

Creator:

Zonova Yekaterina

Contributor:

Roman, Adam. Promotor ; Kowalska-Góralska, Monika. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

gleba ; miód ; pierwiastki o właściwościach toksycznych ; pszczoła miodna ; rośliny

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem badań była ocena wpływu stopnia uprzemysłowienia rejonu na zawartość srebra, miedzi, cynku, niklu, kadmu, ołowiu, żelaza, manganu w glebie, częściach zielonych i kwiatach roślin pyłko- i miododajnych, organizmie pszczoły miodnej i miodzie pszczelim oraz określenie stopnia i kierunku transferu w/w pierwiastków śladowych w łańcuchu gleba->części zielone->kwiaty->pszczoła->miód i gleba->części zielone->kwiaty->miód->pszczoła.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu