Title:

Tomographic determination of the spatial distribution of WaterVapour using GNSS observations for real-time applications

Title in english:

Tomograficzne wyznaczanie rozkładu pary wodnej na podstawie obserwacji GNSS w czasie rzeczywistym

Creator:

Garcia Vieira de Sá André

Contributor:

Rohm, Witold. Promotor

Subject and Keywords:

GNSS ; water vapor ; tomography ; meteorology and now-casting ; para wodna ; tomografia ; meteorologia

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Głównym celem pracy była poprawa rekonstrukcji modelu tomograficznego napodstawie obserwacji GPS, używając metody Alagebraic Reconstruction Technique(ART) do wyznaczenia wysokoczęstotliwościowego rozkładu 3D i 4D pary wodnej wtroposferze objętej obserwacjami GPS.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu