Object structure
Title:

Ryzyko przestępczości gospodarczej w przedsiębiorstwie w aspekcie oszustw podatkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The risk of economic crime in an enterprise in the aspect of tax fraud

Creator:

Pauch, Dariusz

Subject and Keywords:

oszustwa podatkowe ; przestępczość gospodarcza ; tax fraud ; economic crime

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 259-266

Abstrakt:

Celem rozważań jest wskazanie na ryzyko związane z podejrzeniem przedsiębiorcy o zaangażowanie w proceder oszustw podatkowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia przestępczości gospodarczej. Kolejno zaprezentowano regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej z tytułu oszustw podatkowych. Następnie wskazano na pojęcie zachowania należytej staranności jako elementu mogącego uchronić przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością karną z tytułu ryzyka przestępczości gospodarczej. Metodykę badania oparto na krytycznej analizie literatury. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną. Rozważania oparto również na aktach prawnych obowiązujących na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że przedsiębiorcy muszą w sposób wydajny i przemyślany zarządzać ryzykiem związanym z przestępczością gospodarczą poprzez wdrożenie procedur, które pozwolą zapobiegać ewentualnym naruszeniom, a w razie ich zaistnienia, pozwolą na skuteczną reakcję.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.25

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: