Object structure

Title:

Przywileje fiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 1995–2017. Charakterystyka i ewolucja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal incentives in SEZ in Poland in 1995–2017. Characteristics and evolution

Creator:

Szczepkowski, Maciej

Subject and Keywords:

specjalne strefy ekonomiczne ; przywileje fiskalne ; zachęty inwestycyjne ; special economic zone ; fiscal incentives ; investment privileges

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 355-367

Abstrakt:

W strefach uprzywilejowanych na całym świecie stosuje się bardzo wiele zachęt inwestycyjnych. Jako najistotniejsze zachęty badacze oraz przedstawiciele podmiotów funkcjonujących w strefach bardzo często wymieniają przywileje fiskalne. W polskich specjalnych strefach ekonomicznych także istnieją różnego rodzaju przywileje podatkowe, których forma i zakres ewoluowały w okresie funkcjonowania stref. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ewolucji i charakteru przywilejów fiskalnych w latach 1995–2017 w SSE z zastosowaniem autorskiego podziału na pięć zaproponowanych przez autora faz. Należy zaznaczyć, iż na przestrzeni analizowanego okresu zakres przywilejów ulegał stopniowemu ograniczaniu. Trzeba jednak podkreślić, iż w dalszym ciągu, mimo zmian ich zakresu, są one uważane za najważniejsze formy wsparcia dla przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.34

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu