Object structure

Title:

Konsolidacja fiskalna w Polsce – plan a wykonanie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal consolidation in Poland – plans vs performance

Creator:

Wojciechowska-Toruńska, Iwona

Subject and Keywords:

konsolidacja fiskalna ; polityka fiskalna ; deficyt strukturalny pierwotny ; luka obietnicy ; podejście pozytywne ; podejście narracyjne ; fiscal consolidation ; fiscal policy ; primary deficit ; promise gap ; positive approach ; narrative approach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 390-400

Abstrakt:

Celem artykułu jest ustalenie skali „luki obietnicy” konsolidacji fiskalnej (% PKB) w Polsce przy pomocy benchmarku Gupty (0,3% PKB w ciągu roku i 1,1% PKB w czasie 3 lat). „Luka obietnicy” to różnica między planowaną a wykonaną konsolidacją fiskalną. Do identyfikacji konsolidacji fiskalnych wykorzystano podejście „pozytywne” i „narracyjne” konsolidacji fiskalnej z uwzględnieniem wzmocnienia reguł fiskalnych w latach 2013 i 2015. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane z programów konwergencji Polski w latach 2012–2017. Luki obietnicy zarówno w podejściu „pozytywnym” jak i „narracyjnym” konsolidacji fiskalnej znacznie przekraczają benchmark Gupty z wyjątkiem „luki obietnicy” długu publicznego w 2016 r. Ustalenie wielkości luki obietnicy jest fundamentem dalszych badań reakcji rynku na skalę i rodzaj luki obietnicy konsolidacji fiskalnej w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.37

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu