Object structure
Title:

Konsument w świecie internetu rzeczy (IoT) – uwarunkowania akceptacji technologii IoT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer in the world of Internetof Things – conditions of acceptance of IoT technology

Creator:

Mącik, Radosław

Subject and Keywords:

internet rzeczy ; IoT ; młodzi konsumenci ; SEM ; model akceptacji technologii oparty na zaufaniu ; Internet of things ; young consumers ; trust-based adoption model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 48-59

Abstrakt:

W artykule omówiono zastosowanie modeli równań strukturalnych (SEM) do modelowania akceptacji technologii i urządzeń internetu rzeczy (IoT) przez konsumentów. Dwa zaproponowane modele bazują na tzw. modelu akceptacji technologii opartym na zaufaniu. Za pomocą ankiety internetowej (CAWI) zbadano 407 młodych konsumentów zamieszkałych w południowo-wschodniej Polsce. Ponieważ technologie IoT przez młodych użytkowników nie są postrzegane jako odrębne od już znanych, to typowe modele akceptacji technologii informacyjnych są mało adekwatne do wyjaśniania akceptacji IoT, odmiennie niż podejście oparte na zaufaniu. Model zmodyfikowany poprzez dodanie bezpośrednich ścieżek, m.in. między zaufaniem poznawczym a użytkowaniem i satysfakcją z niego, okazał się lepiej dopasowany do danych. Zaufanie poznawcze w świetle estymowanych modeli jest głównym czynnikiem akceptacji IoT przez konsumentów. Rola zaufania emocjonalnego zmniejsza się w sytuacji modyfikacji modelu o wspomniane bezpośrednie ścieżki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.04

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: