Object structure
Title:

Wskaźniki zaangażowania konsumenta wobec marki w mediach społecznościowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer engagement indicators to brands in social media

Creator:

Witczak, Olgierd

Subject and Keywords:

zaangażowanie ; marka ; media społecznościowe ; engagement ; brand ; social media

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 69-78

Abstrakt:

W warunkach dynamicznie rosnącego znaczenia mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej jednym z kluczowych zagadnień związanych z budowaniem wartości marki (brand equity) jest zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działań, które będą silnie angażowały użytkowników. Wysoki poziom zaangażowania konsumentów w działania marki w mediach społecznościowych istotnie wpływa na skuteczność i efektywność działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu ukierunkowany na zidentyfikowanie wskaźników wykorzystywanych w badaniach zaangażowania konsumentów w działania komunikacyjne marek prowadzonych w mediach społecznościowych. W artykule zaprezentowano przykładowe wskaźniki refleksyjne oraz formatywne wykorzystywane do badania zaangażowania w wymiarze kognitywnym, afektywnym, behawioralnym oraz społecznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.06

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: