Object structure
Title:

Influencerzy i media społecznościowe – mobilne wspólnoty zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influencers and social media ‒ mobile community interested in the context of young consumers behavior

Creator:

Patrzałek, Wanda ; Wardzała, Joanna

Subject and Keywords:

marketing wpływu ; influencer ; media społecznościowe ; mobilne wspólnoty zainteresowań ; zachowania mlodych konsumentów ; impact marketing ; social media ; mobile communities of interest ; behavior of young consumers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 88-98

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba określenia sposobu oddziaływania wirtualnych wspólnot społecznych i ich liderów, influencerów, na młodych konsumentów. W nawiązaniu do modelu społecznego oddziaływania influencera za pośrednictwem nowych technologii przedstawiony zostanie proces identyfikacji powstający w mediach społecznościowych poprzez wspólnoty zainteresowań tworzących swoistą platformę jako podstawę kampanii marketingowych. W artykule zostanie wykorzystany nowy paradygmat ddziaływania marketingowego tworzony w Social Influence Marketing, dotyczący skuteczności wzmocnienia oferty marki poprzez społeczny zasięg influencera. W badaniach własnych metodą jakościową z zastosowaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych dokonano analizy mobilnych wspólnot zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.08

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: