Object structure
Title:

Wykorzystanie metody delfickiej do określenia atrybutów jakości obsługi pacjenta w sektorze ochrony zdrowia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Applying Delphi method into defining quality indicators of patient service in health care sector

Creator:

Rudawska, Iga

Subject and Keywords:

badania jakościowe ; metoda delficka ; zarządzanie jakością ; sektor zdrowia ; qualitative research ; Delphi method ; quality management ; health sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 133-146

Abstrakt:

Zintegrowana opieka zdrowotna (ZOZ) jest modelem uznawanym przez WHO za pożądany sposób zapewniania opieki, w szczególności pacjentom przewlekle chorym. Ten postulowany model nie funkcjonuje obecnie w polskim systemie, choć dyskutowane są pilotażowe projekty z jego zastosowaniem (KOC, KOS). Celem artykułu jest prezentacja wykorzystania metody delfickiej do wyodrębnienia atrybutów jakości obsługi pacjenta z perspektywy usługodawcy w zalecanym dla Polski rozwiązaniu systemowym, jakim jest ZOZ. Praca wpisuje się w nurt nowego zarządzania publicznego oraz metodologii badań jakościowych. Poza rozważaniami teoretycznymi w artykule zaprezentowano zastosowanie tytułowej metody heurystycznej do identyfikacji elementów jakości obsługi pacjenta w ZOZ. Docelowo elementy te mogą być wykorzystane do budowy modelu oceny jakości obsługi pacjenta. Praca ma charakter empiryczny. Powstała w ramach projektu „Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2012/05/B/HS/02213)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.12

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: