Object structure
Title:

Badanie potrzeb klientów parku technologicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Testingthe needs of technology park customers

Creator:

Haberla, Marcin

Subject and Keywords:

park technologiczny ; badania potrzeb ; badania ilościowe ; badania jakościowe ; technology park ; research needs ; quantitative research ; qualitative research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 171-180

Abstrakt:

W ostatnich kilkunastu latach wzrasta rola i ranga prowadzenia badań marketingowych. Od dłuższego już czasu na takie działania decydują się nie tylko przedsiębiorstwa, ale również inne podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu – IOB), które doceniają korzyści i czerpią realne zyski z ich realizacji. Takie badania wykorzystywane są również w działalności parków technologicznych. Dostarczają cennych informacji odnośnie do dotychczas świadczonych usług na rzecz firm rezydentów oraz wskazują ścieżki rozwoju usług, jak również eliminują te niedochodowe. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zakresu badań wykorzystywanych przez parki technologiczne do badania potrzeb klientów, służących m.in. ocenie jakości świadczonych usług i generowaniu nowych pomysłów przyszłych usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.15

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: