Object structure
Title:

Pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu – wnioski z realizacji badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The maturity measurementof the product innovation process – conclusions from the implementation of empirical research

Creator:

Rutkowski, Ireneusz P. ; Tarka, Piotr

Subject and Keywords:

badania empiryczne ; realizacja badań ; pomiar ; dojrzałość procesu rozwoju nowego produktu ; nowy produkt ; empirical research ; performance of research ; measurement ; maturity of new product development ; new products

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 181-194

Abstrakt:

Realizacja dobrych badań naukowych jest pochodną starannie przemyślanych operacji o charakterze metodologicznym. Proces badań zakłada wykorzystanie wiedzy o ciągu złożonych i następujących po sobie faz działań, obejmujących metody i techniki badawcze, które należy rozważać w kontekście określonych potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków ze zrealizowanych prac empirycznych w ramach projektu badawczego NCN, dotyczących problematyki pomiaru dojrzałości rozwoju nowego produktu, oraz przeprowadzenie pogłębionej dyskusji nad występującymi w procesie badawczym problemami metodologicznymi. Ów proces i jego powodzenie zależą od tego, czy badacze potrafią w wyniku zgromadzonego doświadczenia i adekwatnego poziomu wiedzy metodologicznej uruchomić konstruktywny proces analitycznego myślenia, na podstawie którego będą w stanie wybrać podejścia metodologiczne pozwalające im rozwiązać postawiony problem oraz przewidzieć efekty planowanych czynności badawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.16

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: