Object structure
Title:

Znaczenie kotwicy cenowej w percepcji wartości produktu dodatkowego – wyniki badania scenariuszowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of price anchor in supplementary product’s value perception – the results of scenario study

Creator:

Bondos, Ilona

Subject and Keywords:

efekt zakotwiczenia ; kotwica cenowa ; cena zero ; niezerowa cena ; postrzegana wartość ; anchoring effect ; price anchor ; zero price ; non-zero price ; perceived value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 195-202

Abstrakt:

Zgodnie z dotychczasowymi wynikami badań, oferowanie produktu uzupełniającego za darmo skutkuje przypisaniem roli kotwicy cenowej (dla oceny jego wartości) do ceny produktu podstawowego. Z kolei niska (niezerowa) cena produktu uzupełniającego automatycznie staje się kotwicą cenową dla oceny jego wartości. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy poziom ceny (niski/wysoki) produktu podstawowego wpływa na zakres pełnienia przez tę cenę roli kotwicy w ocenie postrzeganej wartości produktu uzupełniającego? W artykule zaprezentowano wyniki badania z wykorzystaniem podejścia scenariuszowego zrealizowanego w 2017 roku. Problem badawczy został odniesiony do sytuacji zakupu abonamentu na telefon komórkowy (oferta podstawowa) oraz tabletu oferowanego na promocyjnych warunkach (produkt dodatkowy). W końcowej części wskazano wnioski z badania oraz jego ograniczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.17

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: