Object structure
Title:

Postrzegana wartość produktu ekologicznego a rzeczywiste zachowania konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perception of the green product’s value vs. consumer behavior

Creator:

Witek, Lucyna

Subject and Keywords:

produkt ekologiczny ; konsument ; postawy ; zachowania ; badania marketingowe ; green product ; consumer ; attitides ; behavior ; marketing research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 214-222

Abstrakt:

Pozytywne postawy konsumentów wobec produktów ekologicznych nie przekładają się na zachowania nabywcze. Celem artykułu jest próba identyfikacji źródeł tej rozbieżnościoraz charakterystyka modeli i metod badań marketingowych, które mogą być przydatne w analizie tego zjawiska. Ogólna i fragmentaryczna wiedza konsumentów na temat znakowania, sposobu produkcji, certyfikacji, miejsc zakupu produktów ekologicznych wpływa na nieufność i sceptycyzm wobec ekologicznych deklaracji producentów. W rezultacie prowadzi to do braku akceptacji wyższych cen produktów. Przedstawiono różne teorie i modele do analizy rozbieżności pomiędzy postawami a zachowaniami, m.in. teorię uzasadnionego działania, teorię planowanego zachowania, teorię wzajemnego determinizmu, teorię dysonansupoznawczego, model ABC i model VBN. Wskazano na potrzebę triangulacji metod badań marketingowych w celu uzyskania pogłębionej analizy zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.19

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: