Object structure
Title:

Zachowania konsumentów na rynku żywności opatrzonej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer behavior on the food market with nutrition and health claims – selected aspects

Creator:

Olejniczak, Magdalena

Subject and Keywords:

zachowania konsumentów ; oświadczenia żywieniowe ; oświadczenia zdrowotne ; żywność funkcjonalna ; consumer behavior ; nutrition claims ; health claims ; functional food

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 223-234

Abstrakt:

W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia korzyści zdrowotnych, których konsumenci poszukują i oczekują od żywności. W wyniku tego procesu coraz częściej pojawiają się innowacyjne propozycje żywności, w tym produktów zawierających oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Jednym z powodów rosnącej popularności produktów z oświadczeniami żywieniowymi lub zdrowotnymi jest systematycznie poprawiająca się świadomość polskich konsumentów na temat wpływu żywności na stan psychiczny i fizyczny. Wiedza o potrzebach i zachowaniach konsumenta jest przy tym bardzo istotna, gdyż warunkuje ona między innymi osiągnięcie sukcesu w działalności przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka zachowań konsumentów na rynku produktów opatrzonych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi na podstawie przeprowadzonych badań własnych w latach 2012-2015. Na ich podstawie został również stworzony model postępowaniakonsumentów na rynku produktów zawierających oświadczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.20

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: