Object structure
Title:

Zakupy innowacji na rynku usług przez konsumentów seniorów – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Purchasing innovation on the market of services by seniors consumers – selected aspects

Creator:

Olejniczak, Tomasz

Subject and Keywords:

seniorzy ; ludzie starsi ; innowacje usługowe ; innowacyjność konsumentów ; seniors ; the elderly ; service innovations ; consumer innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 246-255

Abstrakt:

Wydłużenie przeciętnej długości życia ludzi dzięki postępowi medycyny oraz wzrostowi jakości życia istotnie wpływa na zmiany demograficzne współczesnych społeczeństw. Wzrost udziału osób starszych w polskim społeczeństwie tworzy potencjalnie wartościowy dla wielu podmiotów gospodarczych segment konsumencki. Odmienne i zróżnicowane zachowania rynkowe seniorów coraz częściej stają się obszarem badawczym, bowiem wieloaspektowa charakterystyka tego segmentu może być kluczem do sukcesów przedsiębiorstwa w przyszłości. Obserwowana tendencja do wzrostu poziomu jakości życia seniorów związana jest ze wzrostem konsumpcji usług. Intensywny rozwój technologii powoduje, że ludzie starsi nierzadko czują się zagubieni w ofercie usługodawców i niechętnie podejmujądecyzje związane z zakupem nowych usług. Celem artykułu jest określenie koszyka zakupowego wybranych usług o charakterze innowacyjnym oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na jego kształtowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.22

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: